Systém

Hoci tento webový magazín nie je banka, môže mať také zabezpečenie.

Mať zabezpečený aj menší WordPress magazín je dôležité z niekoľkých dôvodov:

Ochrana údajov: Webové stránky často obsahujú citlivé informácie, vrátane osobných údajov návštevníkov, ako sú mená, e-maily a ďalšie informácie. Ak vaše stránky nie sú zabezpečené, môže dôjsť k úniku týchto údajov, čo môže spôsobiť vážne problémy s ochranou súkromia a zákonnými požiadavkami.

Ochrana pred útokmi: Aj menšie webové stránky nie sú imúnne voči rôznym druhom kybernetických útokov, ako sú DDoS útoky, útoky na heslá a ďalšie. Zabezpečenie webových stránok môže pomôcť brániť sa proti týmto hrozbám a udržať vaše stránky online.

Dôveryhodnosť: Zabezpečené webové stránky budú viac dôveryhodné u návštevníkov. Ak návštevníci zistia, že vaše stránky sú zraniteľné, môžu sa obávať, že budú vystavení riziku. Zabezpečené stránky môžu získať dôveru u publika a zvýšiť návštevnosť.

Ochrana pred malvérom: Malvér (škodlivý softvér) môže byť nebezpečný pre vaše stránky aj pre návštevníkov. Zabezpečenie webových stránok môže pomôcť ochrániť pred infekciou malvérom a ďalšími škodlivými kódmi. SEO výhody: Ak hľadáte, aby vaše stránky boli vyššie v rôznych vyhľadávačoch, má zabezpečenie tiež význam. Vyhľadávacie roboty vyhodnocujú bezpečnosť webových stránok pri určovaní ich hodnotenia vo výsledkoch vyhľadávania.

Zníženie rizika výpadku: Útoky a zraniteľnosti môžu spôsobiť výpadok vašich webových stránok. Zabezpečené webové stránky sú menej náchylné na takéto incidenty a môžu pomôcť udržať vašu stránku online pre návštevníkov.

Náklady na obnovu: Po úspešnom útoku alebo strate údajov môže byť nákladné obnoviť stratené informácie a znovu získať dôveru návštevníkov. Prevencia je často oveľa lacnejšia než oprava.

Celkovo je zabezpečenie menších WordPress magazínov dôležité pre ochranu údajov, dôveryhodnosť a stabilitu vašich webových stránok. Existuje mnoho nástrojov a praktík, ktoré môžu pomôcť zvýšiť zabezpečenie vašej stránky, a odporúča sa venovať pozornosť tomu, ako zabezpečiť, aby vaše webové stránky boli chránené pred rôznymi hrozbami. Tím thsecurity.cz

Ak vás zaujíma bezpečnosť a potrebujete pomoc bez ohľadu na CMS alebo aplikáciu, kontaktujte nás na [email protected]

Webovou informační stránku vytvořilo : Hardweb.cz

Pro provozovatele : MEDIA AGENCY LTD

Běží na : WordPress x.x.

O bezpečnost se stará : Thsecurity.cz | https://denikpravda.sk/.well-known/security.txt

Zabezpečení které možno zveřejnit:

 • default login,BBQ firewall,recaptcha,IP-Ban,No TLS 1.1, Really Simple core (91% – A), Anti-spam, Malware scanner & integrity checker v systému a další
 • Stop emulace, xml-rpc,100% Clean – PentestTools-SqlInjection-report
 • CDN: CloudFlare, WAF
 • HSTS, Grade A+ (nastavení hlaviček),(CSRF),
 • HSA Limit Login to block brute force attacks.
 • X-XSS-Protection
 • Expect-CT
 • Access-Control-Allow-Origin
 • Access-Control-Allow-Methods
 • Access-Control-Allow-Headers
 • X-Content-Security-Policy
 • X-Content-Type-Options
 • X-Frame-Options
 • X-Permitted-Cross-Domain-Policies
 • X-Powered-By
 • Content-Security-Policy
 • Referrer-Policy
 • HTTP Strict Transport Security / HSTS
 • Content-Security-Policy
 • Clear-Site-Data
 • Cross-Origin-Embedder-Policy-Report-Only
 • Cross-Origin-Opener-Policy-Report-Only
 • Cross-Origin-Embedder-Policy
 • Cross-Origin-Opener-Policy
 • Cross-Origin-Resource-Policy
 • Permissions-Policy
 • Strict-dynamic
 • Strict-Transport-Security
 • FLoC (Federated Learning of Cohorts)